Akce Traumateamu ČR od 2012

24. duben 2012

První společné cvičení TRAMATEAM ČR a HZS ČR, za účasti zástupců z MZ ČR. Cvičení se konalo v zařízení MV-GŘ HZS ČR - Zbiroh, Logistická základna Olomouc. Úkolem cvičících bylo vystavět modul 7 předsunuté zdravotnické jednotky. Ten se skládá ze sedmi nafukovacích stanů, které dohromady tvoří soustavu pro třídění pacientů (triage), dvě ambulance a dvě JIP pro vážnější a život ohrožující poranění. Pod vedením velitelů akce, Ing. Oldřicha Klegra za HZS ČR a prim. MUDr. Petra Nestrojila, CSc. za lékařskou část, vyrostlo během dvou hodin zdravotnické zázemí pro 23 členný tým. Součástí tréninku bylo také cvičení příjmu a ošetření zraněných, k čemuž posloužili "krabicoví pacienti" (krabice s příznaky a diagnozou zraněných pacientů). Hlavním cílem cvičení bylo seznámení členů TT ČR s materiálně technickým vybavením TT ČR, s rozvinutím a stavbou předsunuté zdravotnické jednotky TT ČR, s lokalizací jednotlivých pracovišť předsunuté zdravotnické jednotky TT ČR - modul 7.

 

28. květen 2012

Druhé společné cvičení TRAMATEAM ČR s HZS ČR –USAR (Vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí). Cvičení se uskutečnilo pod vedením velitelů akce, Ing. Oldřicha Klegra za HZS ČR a prim. MUDr. Petra Nestrojila, CSc. (FN Brno) za lékařskou část. Úkolem cvičících bylo vystavět modul 7 předsunuté zdravotnické jednotky, který se skládá ze sedmi nafukovacích stanů, které dohromady tvoří soustavu pro třídění pacientů (triage), dvě ambulance a dvě JIP pro vážnější a život ohrožující poranění. Dohromady vytváří zázemí pro 23 členný tým. Dále vystavění týlového zabezpečení pro chod tohoto modulu. Součástí cvičení byl také příjem a ošetření raněných, k němuž posloužili "krabicoví pacienti" (krabice s příznaky a diagnózami raněných pacientů).

Cvičení bylo koncipované jako finální příprava na mezinárodní cvičení MAAFEX, které se ve dnech 22. - 24. června 2012 uskuteční ve městě Teplá v Karlovarském kraji.

 

22-23. červen 2012

První ostrou prověrku své akceschopnosti podstoupil Traumateamu ČR na mezinárodním cvičení Maafex, které se uskutečnilo ve městě Teplá v Karlovarské kraji.   

Do cvičení se kromě Traumateamu ČR a příslušníků odřadu USAR Praha zapojilo přes 200 příslušníků HZS, 80 figurantů a 40 rodin z města Teplá + 7 neziskových organizací.

Scénář cvičení:

Silné zemětřesení s amplitudou přes 7 stupňů Richterovi stupnice zasáhlo oblast kolem města Teplá na Karlovarsku, čímž došlo k poškození dvou vodních nádrží a vzniklá povodňová vlna zatopila část města. Od ranních hodin zasedal štáb HZS Karlovarského kraje, který si s ohledem na velký rozsah zásahu oficiálně vyžádal pomoc záchranářů z Německa- Technickou pomocnou službu (THW). Ta má k dispozici těžkou techniku pro záchranné práce při podobných událostech. Zároveň kraj požádal o vyslání modulu 7 předsunuté zdravotnické jednotky – Traumateam ČR.

Modul 7 je určený pro zahraniční mise, proto součástí cvičení bylo i podstoupení celních formalit a další potřebné požadavky pro vstup na území cizí země. Od pátečního rána, po vystavění celé základny (modul 7 + týlové zabezpečení), začal Traumateam ČR přijímat první raněné, poté následoval nepřetržitý 30ti hodinový maratón příjmu raněných osob, kdy si účastníci mnohdy sáhli na dno svých fyzických i psychických sil, což umocňovaly i meteorologické podmínky, kdy teplotní rozdíl mezi dnem a nocí byl více než 20 °C, ranní teplota se pohybovala kolem 5 °C . Celkem bylo ošetřeno přes 130 osob z nichž  64 bylo těžce zraněných.

Figuranty velmi reálně namaskovali členové Českého červeného kříže a Royal Rangers tak, aby se jejich zranění co nejvíce přibližovala skutečné události, což dokreslují přiložené fotografie. Záchranáři je nejprve museli v rozlehlém areálu bývalé továrny Jitona v Teplé najít,

 společně s posádkami karlovarské záchranné služby roztřídili zraněné podle závažnosti a sanitky je pak odvážely do modulu 7. Zraněné museli hasiči zachraňovat i ze střech či podzemních části továrny. Během noci nacvičovali také zajištění střešních konstrukcí a stability poškozených domů. Zároveň začali v podvečer připravovat protipovodňové zábrany z pytlů s pískem. V nočních hodinách a brzy ráno pak propátrali na člunech i hladiny rybníků v Jitoně. Během soboty na žádost starostky města hasiči evakuovali obyvatele domu s pečovatelskou službou, pro které v kulturním domě v Teplé zřídili evakuační centrum.

Rozsahem, komplexností, ale i počtem zasahujících a raněných osob patří cvičení Maafex   k největším a nejnáročnějším nejen v Karlovarském kraji, ale v celé České republice v roce 2012. Zároveň velice dobře prověřilo akceschopnost Traumateamu ČR a ukázalo vysokou úroveň připravenosti na ostrý výjezd do zahraničí na vyžádání postiženou zemí.

 

30. - 31. říjen 2012

Čtvrté společné cvičení TRAMATEAM ČR s HZS ČR – USAR (Vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí). Cvičení se uskutečnilo pod vedením velitelů akce, prapor. Radka Tykvy za HZS ČR a prim. MUDr. Petra Nestrojila, CSc. (FN Brno) za lékařskou část. Úkolem cvičících bylo vystavět modul 7 předsunuté zdravotnické jednotky, který se skládá ze sedmi nafukovacích stanů, které dohromady tvoří soustavu pro třídění pacientů (triage), dvě ambulance a dvě JIP pro vážnější a život ohrožující poranění. Dohromady vytváří zázemí pro 23 členný tým. Dále vystavění týlového zabezpečení pro chod tohoto modulu. Součástí cvičení byl také příjem a ošetření raněných. (Figuranti SZŠ Jaselská)

Cvičení bylo koncipované jako finální příprava na mezinárodní cvičení v Dánsku, které se uskuteční na začátku roku 2013

 

25. - 29. leden 2013

Traumateam ČR, složený z 9 lékařů a 14 členů NLZP    z KUCH a KARIM a podpořený 11 členy HZS Hl. m. Praha, se zúčastnil mezinárodního cvičení modulů Civilní ochrany EU ve městě Tinglev v Dánsku.

Cvičení pod názvem MODEX Falck organizovala společnost Falck za finanční podpory EU. Cvičení se zúčastnily vyhledávací a záchranné jednotky SAR z Velké Británie a Islandu, každá v počtu 45 záchranářů + 2 psi, a TT ČR pod hlavičkou AMP (Addvanced Medical Post = předsunutá zdravotnická jednotka. Námětem cvičení bylo zemětřesení doprovázené přílivovou vlno tsunami a mohutnými záplavami s postižením přibližně 1 milionu obyvatel.  Úkolem cvičení bylo prověřit akční schopnosti jednotlivých tým a především jejich spolupráci při vyhledávání, vyprošťování a ošetřování postižených a poraněných. TT ČR za 3 dny činnosti ošetřil 227 poraněných, z toho 89 těžce poraněných.

Složení TT ČR, jeho materiální a technické vybavení a především odborné aktivity byly všemi členy organizačního týmu cvičení, trenéry, hodnotiteli a zástupci EU ohodnoceny velmi kladně. Všichni vysoce ocenili flexibilitu a akčnost celého týmu a TT ČR obstál dobře i na mezinárodním poli. TT ČR tak dobře reprezentoval Českou republiku a především FN Brno na mezinárodním fóru.

 

17. - 18. září 2013      

Ve dnech 17. a 18. září 2013 se v areálu FN Brno uskutečnilo cvičení TT ČR „Brno 2013“. Tým lékařů a sester z KUCH, COS a KARIM ve spolupráci s HZS Hl. m. Prahy a GŘ HZS procvičili spolupráci při nácviku třetí směny s přípravou na modul 8 předsunutá zdravotnická jednotka s chirurgií, její výstavba bude dokončena v roce 2014. Ztížené nepříznivé klimatické podmínky prověřily odolnost všech zúčastněných osob. Získané zkušenosti pomohou k zefektivnění další práce celého Traumateamu ČR.    

 

12. - 14. listopad 2013

Mezinárodní součinnostní cvičení s účastí TT ČR

Dne 11. 11. 2013 byl vyslán mezinárodní společný záchranný modul „ALPHA HUSAR“, (Těžký tým záchranných jednotek USAR), do cvičné oblasti Kaznějov ke společnému nasazení při záchraně osob po zemětřesení. V zasažené oblasti bylo velké množství zřícených budov, pohřešovaných osob a docházelo také k požárům. Na místo události přijely záchranné týmy z Francie SDIS 68 a 69, Protection Civile ASS Lucembursko, HZS hl.m. Praha, kynologové určení pro mezinárodní záchranné operace a Traumateam ČR. Na hašení požárů byla vyslána jednotka SDH Kaznějov. Záchranné týmy ukončily práce 14.11.2013.

 

14. - 15. dubna 2014

Ve dnech 14. a 15. dubna 2014 se Traumateam ČR aktivně prezentoval na XIV. Konferenci krizové připravenosti ve Sloupu v Čechách na českolipsku. Byla předvedena výstavba modul č. 7 předsunuté zdravotnické jednotky ve stížených klimatických podmínkách, které ověřily odolnost všech členů při vytvoření zázemí pro 23 členný tým lékařů a sester z FN Brno a dále pro 13 členů USAR týmu z HZS hl. m. Prahy. I přes velice nepříznivé počasí se členům podařilo dodržet lhůtu na postavení základní jednotky a během hodiny byla první směna připravena na příjem prvních pacientů.  Součástí prezentace provozu jednotky TT ČR byl i simulovaný příjem a ošetření zraněných osob.

Praktických ukázek se zúčastnili poslanci Parlamentu ČR, dále zástupci krizového štábu Libereckého kraje, zástupci dalších krajů, ZZS a jednotek HZS. Celá jednotka, včetně vybavení i praktické činnosti TT ČR zúčastněné velmi zaujala a vyvolala velký ohlas. Kromě prohlídek byl TT ČR dále prezentován blokem šesti přednášek, které vyvolaly bohatou dskusi a opět ohlas na sestavení a činnost celé jednotky. Cvičení bylo přínosné a TT ČR úspěšně reprezentoval FN Brno.

 

27. -29. května 2014

Další ostrou prověrku své akceschopnosti podstoupil Traumateamu ČR na mezinárodním cvičení RAFEX, které se uskutečnilo 27. - 29. května 2014 v lokalitě fiktivní postižené země „ HANÁ LAND“ v Olomouckém kraji. Samotnému cvičení předcházela informace o rozsáhlých záplavách Haná Landu. V jejich důsledku byly poškozeny čističky odpadních vod a došlo ke kontaminaci povrchové vody i zdrojů pitné vody chemickými látkami a odpadními vodami. Zaplavena byla i centrální nemocnice regionu.  Po překročení fiktivních hranic a provedení řádné celní kontroly začala probíhat aktivní činnost Traumateamu ČR v plném rozsahu. Výstavba modulu AMP předsunuté zdravotnické jednotky probíhala za tmy v bahnitém terénu a v průběhu intenzivních dešťových srážek. To opravdu velmi důkladně ověřilo odolnost všech členů při vytvoření zázemí pro 23-členný tým lékařů a sester z FN Brno a dále pro 13 členů USAR týmu z HZS hl. m. Prahy. I přes velice nepříznivé podmínky se členům podařilo dokončit stavbu základní jednotky a po hodině byla první směna připravena na příjem prvních pacientů. Ošetření raněných probíhalo během celé noci prvního dne.

Hned následující den došlo navíc v důsledku podemletí trati vodou k nehodě osobního vlaku a stojícího vlaku převážejícího kyselinu sírovou. Během železniční nehody bylo postiženo dalších více jak 90 osob, které byly zraněny a některé kontaminovány kyselinou sírovou. Po vyproštění a dekontaminaci byli všichni zranění předáni Traumateamu ČR k ošetření.

Cvičení „RAFEX 2014“, kterého se zúčastnilo téměř tři sta cvičících, bylo největším cvičením v Olomouckém kraji za posledních deset let. Celkem bylo Traumateamem ČR ošetřeno 138 zraněných. Cvičení opět důkladně prověřilo akceschopnost Traumateamu ČR a jeho připravenost na ostrý výjezd do zahraničí.

 

3. listopad 2014

Mezinárodní součinnostní cvičení s účastí TT ČR

Ve dnech 4. - 6. 11 2014 se v Kaznějově uskutečnilo taktické cvičení těžkého USAR odřadu. Cílem cvičení bylo prověřit připravenost těžkého USAR odřadu na splnění požadavků dle mezinárodní metodiky INSARAG a příprava na obhajobu certifikátu INSARAG v roce 2015.

Cvičení bylo koncipováno jako taktické cvičení v rámci složek IZS za účasti CZERT USAR (dle metodiky INSARAG). Cvičení bylo zahájeno na OPIS MV – GŘ HZS ČR, kde byla přijata žádost o pomoc v dané postižené zemi ze strany ERCC. Na základě těchto informací byl řídícím důstojníkem MV – GŘ HZS ČR aktivován štáb GŘ HZS ČR, podskupina pro vyslání záchranářské pomoci do zahraničí, který rozhodl o nabídce poskytnutí humanitární pomoci postižené zemi formou vyslání záchranné jednotky – CZERT USAR, jehož specializací je vyhledání a záchrana osob ze zřícených budov v městské zástavbě. Tato nabídka byla přijata a odřad byl vyslán do Kaznějovska.

 

26.-28. 4. 2016

Ve dnech 26.–28. 4. 2016 cvičil Traumateam České republiky na logistické základně Hasičského záchranného sboru ČR ve Zbirohu. Úspěšně byl splněn hlavní cíl cvičení, kterým byla příprava na mezinárodní akreditační cvičení v Rakousku.

 

8.-11. 6. 2016

Traumateam ČR úspěšně absolvoval prestižní mezinárodní cvičení MODEX, které se konalo ve dnech 8.–11. června. 2016 v armádním výcvikovém prostoru poblíž města Wiener Neustadt, ve virtuálním státě Modulistan. Cvičení se společně s TT ČR zúčastnily jednotky SAR (vyhledávací a vyprošťovací jednotky) Bulharska, Slovinska, Rakouska a Itálie, jednotka TAST (technická podpora) a jednotka EUCPT (EU Civil Protection Team). Jednotka TT ČR v počtu 11 lékařů a 12 NLZP, zaměstnanců FN Brno, vystupovala společně se 14 členy HZS Praha pod hlavičkou CZERT – AMP Czech Republik. Námětem cvičení bylo ničivé zemětřesení a členové TT ČR během cvičení spolupracovali s jednotkami SAR, ošetřili celkem 187 poraněných, většinou zasažených zemětřesením, a kromě toho se mobilní tým, společně se zástupci SAR Bulharska a Slovinska, zúčastnil vyproštění, zajištění a odsunu 3 zasypaných poraněných osob z pobořené budovy. TT ČR v náročných podmínkách mezinárodního cvičení prokázal výborné odborné i praktické schopnosti při příjmu, ošetření a zajištění akutní resuscitační péče u poraněných a kromě toho prokázal i dobrou psychickou odolnost při řešení mimořádných situací, včetně napadení jednotky skupinou agresivních i ozbrojených pacientů. Opět se projevila výborná spolupráce členů TT ČR a HZS hl. m. Prahy.

V rámci cvičení byl TT ČR pod drobnohledem zástupců WHO a CP EU a byla prověřována jeho připravenost k transformaci na Emergency Medical Team. TT ČR opět výborně reprezentoval na mezinárodním cvičení nejen FN Brno, ale i zdravotnictví ČR.

FotogalerieAktuálně

více aktualit
Kalendář akcí
prosinec
Po Út St Čt So Ne
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
2019CZ ENG

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 231 111
fnbrno@fnbrno.cz